Ирлан уулу Алманбет

Ирлан уулу Алманбет № 4414

Лицензия номери
№ 4414
Приказ и дата выдачи лицензии
17.11.2020 г. № 93-а
Аты-жөнү
Ирлан уулу Алманбет
Регион
Бишкек г.
Адрес
г. Бишкек, ул. Доолон-Бий № 14,
Телефон
0708 807012irlanovalmanbet@gmail.com
Лицензия статусу
адвокатура мүчөсү