2020-жылы боюнча көрсөтүлгөн консультациялык-укуктук жардам

МКЮЖ КБу, аймактык юстиция башкармалыктары, Аймактык юстиция башкармалыктарынын алдындагы калкка акысыз консультациялык-укуктук жардам көрсөтүү боюнча борбору тарабынан отчеттук мезгилде – 51 286 адамдарга консультациялык-укуктук жардам көрсөтүлгөн, консультациялардын саны – 52 289.

        Алардын ичинен:

        Жынысы боюнча:

 • 27208 аялдар;

 • 24078 эркектер.

Жарандык статусу боюнча:

 • 47664 Кыргыз Республикасынын жарандары;

 • 3536 чет өлкөлүк жарандар;

 • 86 жарансыз адамдар;

 • 0 качкындар.

Социалдык статусу боюнча:

 • 555 ден соолугунун мүмкүнчүлүктөру чектелүү адамдар;

 • 1064 жашы жете электер;

 • 12785 жумушсуз адамдар;

 • 22115 иштеген адамдар;

 • 9534 пенсионерлер;

 • 5233 аз камсыз болгон адамдар.

Консультациялык-укуктук жардам көрсөтүүгө жарандар көбүнчө төмөнкү суроолор менен кайрылган:

 • мурас боюнча суроолор (керээз, мурастын бир үлүшүн бөлүп берүү) – 12 797;

 • белек кылуу боюнча суроолор – 1 780;

 • кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө укук боюнча суроолор (карызды өндүрүү, соода-сатык) – 5 588;

 • юридикалык жакты каттоо тиешелүү суроолор – 4 306;

 • подряд, зайым, күрөө менен байланышкан суроолор - 5262;

 • никеге туруу жана никесин бузуу жөнүндө суроолор - 1 394;

 • мүлктү бөлүштүрүүгө байланыштуу суроолор – 1 260;

 • алимент боюнча суроолор – 2 331;

 • башка укуктук суроолор боюнча – 1 069.

Ал учурда өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу, МКЮЖ КБу жарандарга телефон, мессенджер (вотсап), Facebook социалдык тармагы, онлайн консультация тутуму жана электрондук почта аркылуу акысыз консультациялык-укуктук жардам көрсөтүү боюнча дистанциялык ишти уюштурду.

Өзгөчө абал режими жана өзгөчө кырдаал мезгилинде 1 115 адамга юридикалык жардам көрсөтүлгөн:

 • 405 адамга укуктук консультация көрсөтүлгөн. 

 • 710 адамга жазык сот өндүрүшүнүн алкагында квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүлгөн.

Юстиция министрлиги, МКЮЖ КБу жана БУУӨП "Кыргыз Республикасынын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү үчүн сот адилеттигине туруктуу жеткиликтүүлүк" долбоору менен өз ара аракеттенүүнүн алкагында, 2020-жылдын май айында, өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалга байланыштуу, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 112 ишеним телефонунун негизинде, укуктук маселелер боюнча убактылуу консультация берилет.

2020-жылдын 1-майынан 31-декабрына чейин 112 ишеним телефону аркылуу 1 255 консультация берилген.

Алардын ичинен: Бишкек шаары боюнча – 918 адамга консультация берилген, региондор боюнча – 337 жарандарга, эркектерге – 487, аялдарга – 768, алардын ичинен отчеттук мезгил ичинде майыптуулугу бар 27 адам, 4 жашы жете электер жана 58 пенсионер кайрылышты жана консультацияларды алышты.

Ушул мезгил аралыгында жарандар төмөнкү суроолорго көбүрөөк кызыгышты:

 • жарандык укук - 279;

 • үй-бүлөлүк укук - 225;

 • эмгек укук - 126;

 • турак жай укук - 28;

 • социалдык коргоо - 31;

 • жазык укук - 96;

 • административдик укук (укук бузуулар) – 78;

 • өзгөчө абал режими жана өзгөчө кырдаал менен байланышкан суроолор - 9;

 • үй-бүлөдөгү зомбулук - 36;

 • салык укук - 44;

 • жогорудагы көрсөтүлбөгөн башака суроолор менен – 303.