Баңги, психотроптук жана прекурсор заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө байланыштуу иштер боюнча МКЮЖ КБдан адвокаттардын адистештирилген тизмеси түзүлгөн.

Квалификациялуу юридикалык жардамдын сапатын жакшыртуу максатында айрым категориядагы иштер боюнча адвокаттарды адистештирилүүсү жана МКЮЖ системасын юридикалык жардамдын адистештирилген адвокаттардын реестрин түзүү боюнча  иш чаралар жүргүзүлүүдө.

Адвокаттарды адистештирүү максатында МКЮЖ КБнун алдындагы консультативдик-эксперттик кеңеш жөнүндө Жобо иштелип чыккан жана бекитилген. Жобого ылайык, консультативдик-эксперттик кеңеши зарылчылыкка жараша түзүлөт. Консультативдик-эксперттик кеңештин мүчөлөрү катары жетектөөчү адистер жана эксперттер тартылат. Алар жазык, жарандык жана административдик иштер боюнча  адвокаттарга окутуу жан реалдуу иштер боюнча эксперттик жана консультациялык колдоо көрсөтүшөт. Адистештирилген окутуу бардык материалдык-укуктук, процессуалдык-укуктук, ошондой эле адвокаттын квалификациялуу юридикалык жардамды алуучу менен өз ара аракеттенүүсүнүн психологиялык аспектилери камтыйт.

Ошентип, баңги заттар, психотроптук заттар жана прекурсорлордун мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө байланыштуу иштер боюнча адистештирүүнүн алкагында Чүй облусу жана Бишкек шаары боюнча МКЮЖ системасынын 24 адвокаты окутулду.

2021-жылдын 1-февралынан баштап баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө байланыштуу иштери боюнча адистешкен 24 адвокаттын тизмеси даярдалган мөөнөттүк график менен кошо Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын укук коргоо жана сот органдарына жөнөтүлгон.

Адвокаттардын адистештирилген тизмесин кеңейтүү пландаштырылууда, баштапкы этап мамлекет кепилдеген юридикалык жардам борборунун тутумунун башка адвокаттар үчүн теория жана практика элементтери менен тренингдерди өткөрүүгө багытталган. Натыйжада, баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүү чөйрөсүндө белгилүү адистештирилген адвокаттардын формасында иштөө механизми пайда болот.

Тренинг консультативдик-эксперттик кеңештин адистери тарабынан баңги каражаттарынын, психотроптук заттардын жана прекурсорлордун мыйзамсыз жүгүртүлүшү чөйрөсүндөгү негизги топторду коргоо процессинде адвокаттардын практикалык көндүмдөрүн өркүндөтүү максатында өткөрүлөт.

Эске салсак, мамлекет кепилдеген юридикалык жардам борбор тутумунун адвокаттарынын потенциалын жогорулатуу боюнча иш мамлекет кепилдеген юридикалык жардам борбордук Комитети тарабынан Сорос-Кыргызстан Фондусунун колдоосу менен КФ «Адам укуктары боюнча юристтер» менен жемиштүү кызматташуунун алкагында жүргүзүлүүдө.