2021-жылдын 04-июнь айында МКЮЖ КБнун Ысык-Көл, Нарын облустары боюнча региондор аралык бөлүмүнүн кызматкерлери пробацияны колдонуу менен соттолгон жана кылмыш жазасынан бошотулган кардарларга акысыз юридикалык жардам көрсөтүүгө катышышты.

2021-жылдын  04-июнь айында Пробация департаментинин Ысык-Көл жана Нарын облустары боюнча аймак аралык башкармалыгында, МКЮЖ КБнун Ысык-Көл, Нарын облустары боюнча региондор аралык бөлүмүнүн кызматкерлери пробацияны колдонуу менен соттолгон жана кылмыш жазасынан бошотулган кардарларга акысыз юридикалык жардам көрсөтүүгө катышышты. Укуктук жардам оозеки  консультацияларды берүү жолу менен юридикалык жана социалдык маселелер боюнча көрсөтүлдү.