МКЮЖ КБ мамлекет кепилдеген юридикалык жардам системасына 425 адвокат тартты

2021-жылдын 9-айынын ичинде МКЮЖ системасында квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүү боюнча Адвокаттардын мамлекеттик реестрине кирген сан 40 адвокатты түздү.

Ошентип, 2021-жылдын 30-сентябрында МКЮЖ системасында квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүү боюнча Адвокаттардын мамлекеттик реестринде 425 адвокат катталган. 

Алардын ичинен:

  • Бишкек шаары боюнча – 152 адвокат,
  • Чүй облусу боюнча – 60 адвокат,
  • Жалал-Абад облусу боюнча – 59 адвокат,
  • Ош облусу боюнча – 82 адвокат,
  • Талас облусу боюнча – 8 адвокат,
  • Нарын облусу боюнча – 11 адвокат,
  • Баткен облусу боюнча – 20 адвокат,
  • Ысык-Көл облусу боюнча – 33 адвокат.

МКЮЖ системасынын адвокаттарынын эмгеги калк үчүн акысыз, бирок мамлекет тарабынан аларга акы төлөнөрүн белгилей кетүү зарыл.

2021-жылга карата адвокаттардын эмгек акысын төлөө боюнча смета 74214,2 миң сом өлчөмүндө бекитилген. МКЮЖ системасынын адвокаттары калкка көрсөткөн квалификациялуу юридикалык жардам үчүн 2021-жылдын 9-айынын ичинде 33 107,0 миң сом сумма төлөнгөн.

Ошондой эле, Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча Борбор донорлор менен бирге системанын адвокаттарынын потенциалын жана квалификациясын жогорулатуу үчүн окутуучу иш-чараларды өткөрөт.

Окутуу балдарды коргоо боюнча адистештирилген тизмеге киргизилген, үй-бүлөлүк зомбулуктун курмандыктарын укуктук коргоо боюнча МКЮЖ системасынын адвокаттары үчүн, ошондой эле тандап алуунун критерийлерине ылайык квалификациялуу юридикалык жардам көрсөтүү боюнча Адвокаттардын мамлекеттик реестрине биринчи жолу кирип жаткан адвокаттар үчүн жүргүзүлөт.