Консультациялык-укуктук жана квалификациялуу юридикалык жардам кѳрсѳтүү.

Урматтуу мекендештер, борбордун ак ниеттүү кызматкерлерине кош келиңиздер! 


Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинин алдындагы Мамлекет кепилдеген юридикалык жардамды координациялоо боюнча борборунун кызматкерлери борборго кайрылган ар бир жаранга ыйгарым укуктарынын алкагында, консультациялык-укуктук жана квалификациялуу юридикалык жардам кѳрсѳтүшѳт. 


Эскертип кетсек, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 61-беренесине ылайык, ар бир адам квалификациялуу юридикалык жардам алууга укуктуу. Мыйзамда каралган учурларда юридикалык жардам мамлекеттин эсебинен көрсөтүлөт.